Výtvarka

Ve výtvarné výchově se budeme věnovat během školního roku kresbě, malbě, děti se zdokonalí v práci se štětcem a barvami, budou pracovat se suchými i olejovými pastely, seznámí se s jejich zvláštnostmi, vyzkoušejí si základní výtvarné postupy – koláž, frotáž, atd.

Budou seznámeny s významem, dělením a působením barev, s důležitostí čar a linií, bude v nich podpořena a uvolněna schopnost výtvarného sebevyjádření a sebeuvědomování.

Vlastní výtvarné vyjádření dětem pomáhá pochopit výtvarné výpovědi druhých, budou mít blíže k výtvarnému umění, během vlastní práce se seznámí s výraznými osobnostmi českého i světového malířství.

V ceně keramických i výtvarných kroužků je veškerý keramický i výtvarný materiál, vytvořené práce si účastníci odnesou domů. Do hodiny potřebují pouze přezůvky a pracovní oděv / tj. např. staré tričko.