Keramika

V keramice se děti od prvopočátku seznámí s hlínou jako tvůrčím materiálem, budou se učit tvorbě různých objektů od nejjednodušších pracovních postupů až po složitější, vymodelují misky tlačené z ruky, vytvoří nádoby z hliněných válečků, z plátů, reliéf, objekty, sošky zvířat i lidské postavy, veškerá tvorba bude zaměřena na rozvoj a uvolnění fantazie.

Během vlastní práce se budou děti průběžně seznamovat s nejvýraznějšími osobnostmi českého i světového sochařství.

Důraz bude kladen na vedení k dobrému technickému zpracování hmoty, mladí keramici se seznámí se základy glazování, s engobou, s rozličnými způsoby dekorování, vše samozřejmě s ohledem na věkovou skupinu.

V keramice pro dospělé bude průběh celoroční práce obdobný, vzhledem k věku, bude, po zvládnutí základních technologických postupů, výuka rozšířena o tvorbu složitějších nádob a objektů, k dekoraci se mimo glazur a engob budou používat i oxidy kovů / kobalt, železo, měď, burel atd.